top of page

Juridische mededeling
Algemene informatie
Site-editor en publicatiedirecteur:
Vincent BASSERY - Beheerder van de Gemeentelijke Camping le Kerver - 56730 Saint Gildas de RhuysJuridische kennisgeving
In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober , 1995.

Bij gebruik van de campingsite kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker op de site is gekomen www.campingkerver.com, de ISP van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt camping  alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site  www.campingkerver.com . De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het wordt vervolgens gespecificeerd aan de gebruiker van de site  www.campingkerver.com   de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijke en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie van sitegebruiker www.campingkerver.com  wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. 

De site is niet aangegeven bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

De verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking bestemd voor Camping le kerver.

Meer informatie op: www.cnil.fr

Accommodatie beheer

OVH

SAS met een kapitaal van € 10.069.020

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

APE-code 2620Z

BTW-nummer: FR 22 424 761 419

Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk


Google-analyses
Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt, rapporten over de site-activiteit op te stellen voor de uitgever en andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en het gebruik van de site. Google kan deze gegevens aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer deze derden deze gegevens namens Google verwerken, waaronder in het bijzonder de uitgever van deze site. Google welzal kruisen  niet uw IP-adres met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen doorselecteren de juiste instellingen van uw browser. Een dergelijke deactivering kan echter het gebruik van bepaalde functies van deze site verhinderen.


Door deze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonsgegevens door Google onder de voorwaarden en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

bottom of page